PRINCIPAL

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

Dr. Raghavendra A - PPC Udupi
Dr.Raghavendra A

M.Sc., M.Phil., Ph.D.

Associate Professor

VICE-PRINCIPAL

ಉಪ-ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

Dr. Prakash Rao - PPC Udupi
Dr. Prakash Rao
M.A., SLET,  Ph.D

Associate Professor

 

DEPARTMENT OF ENGLISH

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

Mrs. Sumana R. - PPC Udupi
Mrs. Sumana R.
M.A.

Assistant Professor

Mrs. Vasantha Raviprakash - PPC Udupi
Mrs. Vasantha Raviprakash
M.A., M.Phill, P.G.C.T.E.

Lecturer

Mrs. Harinakshi Shetty - PPC Udupi
Mrs. Harinakshi Shetty
M.A.

Lecturer

Ms. Namrata Achar - PPC Udupi
Ms. Namrata Achar
M.A.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF KANNADA

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ

Dr. Srikanth Rao - PPC Udupi
Dr. Srikanth Rao
M.A., Ph.D., Diploma in Journalism, YIC

Associate Professor & H.O.D.

Mr. Manjunatha Karaba - PPC Udupi
Mr. Manjunatha Karaba
M.A.

Lecturer

Dr. Prajna Marpalli - PPC Udupi
Dr. Prajna Marpalli
M.A. ,Ph.D

Lecturer

Mr. Shivakumara. B. A. Alagodu - PPC Udupi
Mr. Shivakumara. B. A. Alagodu
M.A. ,SLET, NET

Lecturer

 

DEPARTMENT OF HINDI

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ

Mr. Anand Royemeure
Mr. Anand Rayamane
M.A, B.ED, KSET(Ph.D)

Associate Professor & H.O.D.

Mrs. Bhairavi Pandya
Mrs. Bhairavi Pandya
M.A.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF SANSKRIT

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಂಸ್ಕೃತ

Dr. T.S. Ramesh - PPC Udupi
Dr. T.S. Ramesh
M.A., Ph.D., Vidwan Hindi Rathna

Associate Professor & H.O.D.

Dr. Ananda Acharya - PPC Udupi
Dr. Ananda Acharya
M.A., Ph.D., Vidwan in Dwaita Vedantha, NET

Lecturer

 

DEPARTMENT OF ECONOMICS

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

Dr.Prakash Rao A. - PPC Udupi
Dr.Prakash Rao A.
M.A., Ph.D. SLET

Associate Professor & H.O.D.

Ms. Soujanya S. Shetty - PPC Udupi
Ms. Soujanya S. Shetty
M.A., SLET

Lecturer

Ms. Abhinaya - PPC Udupi
Ms. Abhinaya
M.A., SLET

Lecturer

Ms. Meenakshi p - PPC Udupi
Ms. Meenakshi P
M.A., SLET

Lecturer

 

DEPARTMENT OF HISTORY

ಇತಿಹಾಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್

Mr. Chandrakanth Bhat - Associate Professor - PPC Udupi
Mr. Chandrakanth Bhat
M.A., M.Phil

Associate Professor & H.O.D

Ms. Nisha Bharadhwaj - PPC Udupi
Ms. Nisha Bharadhwaj
M.A.,(Pol.Sc.),M.A.(PublicAdm), M.A.(Sociology),M.A.(History)

Lecturer

 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್

Mr. Raghavendra L. - PPC Udupi
Mr. Raghavendra L.
M.A.,B.Ed,SLET, Ph.D

Lecturer & H.O.D.

Mr.Shripathi G. U. - PPC Udupi
Mr. Shripathi G. U.
M.A., LL.B

Lecturer

 

DEPARTMENT OF COMMERCE AND MANAGEMENT

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್

Mr. Shivakumar P.T. - PPC Udupi
Mr. Shivakumar P.T.
M.Com.

Associate Professor & H.O.D & BBM Incharge

Ms. Meenakshi Acharya - PPC Udupi
Ms. Meenakshi Acharya
B.Sc., M.B.A.

Lecturer

Mrs.Prathima R. Shetty - PPC Udupi
Mrs. Prathima R. Shetty
M.Com., M.Phil, NET

Lecturer

Mrs. Sowmya Shetty - PPC Udupi
Mrs. Sowmya Shetty
M.Com, M.Phill

Lecturer

Mr. Sandeep - PPC Udupi
Mr. Sandeep
M.B.A., M.Com., SLET

Lecturer

Mrs. Madhulika V. Bhat - PPC Udupi
Mrs. Madhulika V. Bhat
M.B.A., M.Com,

Lecturer

Ms. Preetha Maipady - PPC Udupi
Ms. Preetha Maipady
B.Sc., M.B.A.

Lecturer

Ms. Sumalatha - PPC Udupi
Ms. Sumalatha
M.Com., NET

Lecturer

 

Ms. Apoorva Mary Osta - PPC Udupi
Ms. Apoorva Mary Osta
M.Com., NET, SLET

Lecturer

Mr.Vishak Shetty- PPC Udupi
Mr. Vishak Shetty
M.Com

Lecturer

Mrs. Jayalaxmi  - PPC Udupi
Mrs. Jayalaxmi
M.com., MBA, M.Phil.

Lecturer

Mrs. Jyothi Acharya  - PPC Udupi
Mrs. Jyothi Acharya
M.com., MBA, NET.

Lecturer

Ms. Anupama Nayak. K - PPC Udupi
Ms. Anupama Nayak. K
M.com., NET

Lecturer

Ms. Keerthi  - PPC Udupi
Ms. Keerthi
M.com.

Lecturer

Ms. Vagdevi Madyastha  - PPC Udupi
Ms. Vagdevi Madyastha
M.com.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF PHYSICS

ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್

Mrs. Prathibha Acharya - PPC Udupi
Mrs. Prathibha Acharya
M.Sc.

Lecturer & H.O.D

Mrs. Divya Vasanth Kumar
Mrs. Divya Vasanth Kumar
M.Sc., SLET

Lecturer

Mrs. Suchetha M
Mrs. Suchetha M
M.Sc., B.Ed

Lecturer

Ms. Chaitra
Ms. Chaitra
M.Sc.

Lecturer

Mr. Souda Atul Bhat
Mr. Souda Atul Bhat
M.Sc.

Lecturer

Ms. Vedashri
Ms. Vedashri
M.Sc.

Lecturer

Ms. Rachana K
Ms. Rachana K
M.Sc.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

Dr. Sudarshana Shetty
M.Sc.Ph.D

Lecturer & H.O.D.

Mrs. Suparna - PPC Udupi
Mrs. Suparna
M.Sc., K-SET

Lecturer

Mrs. Divya Kumari - PPC Udupi
Mrs. Divya Kumari
M.Sc.

Lecturer

Ms. Prashanthi - PPC Udupi
Ms. Prashanthi
M.Sc., B-Ed.

Lecturer

Ms.Supriya S - PPC Udupi
Ms. Supriya S
M.Sc., K-SET.

Lecturer

Ms. Chaithragowri S- PPC Udupi
Ms. Chaithragowri S
M.Sc.,

Lecturer

 

DEPARTMENT OF BOTANY

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

Dr. Vijayalaxmi C. Bhat - PPC Udupi
Dr. Vijayalaxmi C. Bhat
M.Sc., Ph.D.

Assistant Professor & H.O.D.

Ms.Sumangala. Bhat - PPC Udupi
Ms. Sumangala
M.Sc.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗ

Dr. Santhosh Kumar - PPC Udupi
Dr. Santhosh Kumar
M.Sc., B.Ed., Ph.D

Lecturer & H.O.D.

Ms. Anjana Srinivas - PPC Udupi
Ms. Anjana Srinivas
M.Sc., K.SET.

Lecturer

Mrs. Radhika Shetty. K - PPC Udupi
Mrs. Radhika Shetty. K
M.Sc.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF MATHEMATICS

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

Dr. A. Raghavendra - PPC Udupi
Dr. A. Raghavendra
M.Sc., M.Phil., Ph.D.

Associate Professor & H.O.D.

Mr. Rakesh - PPC Udupi
Mr. Rakesh
M.Sc.

Lecturer

Mr. Dhanaraj - PPC Udupi
Mr. Dhanaraj
M.Sc., SLET

Lecturer

Ms. Amrutha - PPC Udupi
Ms. Amrutha
M.Sc.

Lecturer

Ms. C. Deepika Bhat - PPC Udupi
Ms. C. Deepika Bhat
M.Sc.

Lecturer

Ms. Rachana - PPC Udupi
Ms. Rachana
M.Sc.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF STATISTICS

ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

Mr. Gopal Gokhale - PPC Udupi
Mr. Gopal Gokhale
M.Sc., M.Phil

Associate Professor & H.O.D

Mrs. Dhanya - PPC Udupi
Mrs. Dhanya
M.Sc.

Lecturer

Ms. Madhu Bhat. K - PPC Udupi
Ms. Madhu Bhat. K
M.Sc.

Lecturer

 

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ

Sri Srikanth M. - PPC Udupi
Sri Srikanth M.
M.Sc., M.Phil, P.G.D.C.A.

Lecturer & H.O.D.

Sri Aravinda Sharma. - PPC Udupi
Sri Aravinda Sharma
M.C.A.

Lecturer

Ms. K. A. Rashmi. - PPC Udupi
Ms. K. A. Rashmi
M.Sc.

Lecturer

Mr. Gururaj Shetty - PPC Udupi
Sri Gururaj Shetty
B.C.A

Computer Programmer

 

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ

Mr. Sukumar - PPC Udupi
Mr. Sukumar
M.PEd.
 

DEPARTMENT OF LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

Mrs. Geetha - PPC Udupi
Mrs. Geetha
M.L.I.S.

Librarian

Sumana - PPC Udupi
Sumana

 

 

POST GRADUATE SECTION - M.Com.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ - M.Com. ವಿಭಾಗ

Dr. H.V. Somayaji - PPC Udupi
Dr. H.V. Somayaji
M.Com., Ph.D.

Co-ordinator

Ms. Shailaja H. - PPC Udupi
Ms. Shailaja H.
M.Com.

Lecturer

Sri Vinayak Pai B. - PPC Udupi
Sri Vinayak Pai B.
M.Com., NET

Lecturer

Ms. Sri Raksha U. - PPC Udupi
Ms. Sri Raksha U.
M.Com., NET

Lecturer

Prof. B. Kishore Rao - PPC Udupi
Prof. B. Kishore Rao
M.sc, M.Phil

Guest Faculty

 

POST GRADUATE SECTION - M.Sc.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ - M.Sc.

Dr. G.D. Kamath - PPC Udupi
Dr. G.D. Kamath
M.Sc., Ph.D.

Co-ordinator

Mr.Prasanna Poojary - PPC Udupi
Mr.Prasanna Poojary
M.Sc., Ph.D

Lecturer

 

AUDIO-VISUAL SECTION

ಆಡಿಯೋ-ವಿಷುಯಲ್ ವಿಭಾಗ

Mr. Suresh Babu - PPC Udupi
Mr. Suresh Babu
Dip in Electronics Projectionist
 

NATIONAL SERVICE SCHEME

Mr.Vishak Shetty- PPC Udupi
Mr. Vishak Shetty
 
Ms. Chaitra- PPC Udupi
Ms. Chaitra
 
Mr. Dhanaraj- PPC Udupi
Mr. Dhanaraj
 
Mrs. Suparna- PPC Udupi
Mrs. Suparna
 
 

NCC (Army Wing)

NCC (Army Wing)

Dr. Major Prakash Rao A - PPC Udupi
Dr. Major Prakash Rao A
 

NCC (Naval Wing)

NCC (Naval Wing)

Sub Lt. Shivakumar P.T. - PPC Udupi
Sub Lt. Shivakumar P.T.
 
 

ECO- CLUB

ECO- CLUB

Dr. Vijayalaxmi C. Bhat - PPC Udupi
Dr. Vijayalaxmi C. Bhat
 
Ms. Sumangala - PPC Udupi
Ms. Sumangala
 

HERITAGE CLUB

HERITAGE CLUB

MR. CHANDRAKANTH BHAT - PPC Udupi
MR. CHANDRAKANTH BHAT
 
Ms. Nisha Bharadhwaj - PPC Udupi
Ms. Nisha Bharadhwaj
 
 

LIFE SCIENCES CLUB

LIFE SCIENCES CLUB

Dr. Santhosh Kumar- PPC Udupi
Dr. Santhosh Kumar
 
Mrs. Suparna - PPC Udupi
Mrs. Suparna
Mrs. Divya Kumari - PPC Udupi
Mrs. Divya Kumari
 

SWAYAM PROGRAMME

SWAYAM PROGRAMME

Mr. Gopal Gokale- PPC Udupi
Mr. Gopal Gokale
 
Ms. Soujanya S. Shetty - PPC Udupi
Ms. Soujanya S. Shetty
Ms. Apoorva Mary Osta- PPC Udupi
Ms. Apoorva Mary Osta
Ms. Nisha Bharadwaj - PPC Udupi
Ms. Nisha Bharadwaj
Ms. Anupama Nayak - PPC Udupi
Ms. Anupama Nayak
 

STUDENT WELFARE OFFICERS

STUDENT WELFARE OFFICERS

Dr. Ramesh. T. S - PPC Udupi
Dr. Ramesh. T. S
 
Smt. Sumana. R - PPC Udupi
Smt. Sumana. R
 
 

CAREER GUIDANCE AND COUNSELLING CELL

CAREER GUIDANCE AND COUNSELLING CELL

Dr. Ananda Acharya - PPC Udupi
Dr. Ananda Acharya
 
Ms. Preetha Maipadi - PPC Udupi
Ms. Preetha Maipadi
 
Mr. Vinayaka Pai - PPC Udupi
Mr. Vinayaka Pai
 
Ms. Nisha Bharadwaj - PPC Udupi
Ms. Nisha Bharadwaj
 

SC/ST COUNSELLING CELL

SC/ST COUNSELLING CELL

Sri Shiva Kumar - PPC Udupi
Sri Shiva Kumar
 
Mrs. Gulabi - PPC Udupi
Mrs. Gulabi
 
Mr. Ramesh C.
Mr. Ramesh C.
 
 

HUMAN RIGHTS CELL

HUMAN RIGHTS CELL

Sri Gopal Gokhale - PPC Udupi
Sri Gopal Gokhale
 
Ms. Soujanya S. Shetty - PPC Udupi
Ms. Soujanya S. Shetty
 
 

ANTI WOMEN-HARASSMENT CELL

ANTI WOMEN-HARASSMENT CELL

Mrs. Vasantha Raviprakash - PPC Udupi
Mrs. Vasanth Raviprakash
 
Ms. Meenakshi Acharya - PPC Udupi
Ms. Meenakshi Acharya
 
Mrs. Madhulika V. Bhat - PPC Udupi
Mrs. Madhulika V. Bhat
 
Mrs. Pavana - PPC Udupi
Mrs. Pavana
 
 

COLLEGE OFFICE

COLLEGE OFFICE

Mr. Balachandra Samaga B. - PPC Udupi
Mr. Balachandra Samaga B.
First Division Clerk(Head, Admin.)
Ms. Vijayalakshmi Shedthi

First Division Clerk

Mrs. Pavana S. - PPC Udupi
Mrs. Pavana S.

Second Division Clerk

Mrs. Gulabi - PPC Udupi
Mrs. Gulabi

Second Division Clerk

Ramesh C. - PPC Udupi
Mr. Ramesh C.

Second Division Clerk

Ms. Sumana K. - PPC Udupi
Ms. Sumana K.

Second Division Clerk

Sri Vinod - PPC Udupi
Sri Vinod
Office Assistant
Sri Girisha - PPC Udupi
Sri Girisha
Office assistant
 
Mrs. Kusuma - PPC Udupi
Mrs. Kusuma
Office assistant
Sri Sadananda A. - PPC Udupi
Sri Sadananda A.
Office assistant
Ms. Jayashree
Office assistant
 

CLASS IV STAFF

CLASS IV STAFF

Sri. Seetharama Naik - PPC Udupi
Sri. Seetharama Naik
Peon
Mr. Basavaraj K. - PPC Udupi
Mr. Basavaraj K.
Peon
Ms. Sunanda - PPC Udupi
Ms. Sunanda
Peon
Sri Ganesh Naik - PPC Udupi
Sri Ganesh Naik
Peon
Sri Krishna - PPC Udupi
Sri Krishna
Peon
Sri Jayakara - PPC Udupi
Sri Jayakara
Peon
Sri Harisha - PPC Udupi
Sri Harisha
Peon
Sri Vasanatha - PPC Udupi
Sri Vasanatha
Peon
Ms. Sulochana - PPC Udupi
Ms. Sulochana
Peon
Mrs. Sumathi - PPC Udupi
Mrs. Sumathi
Peon
Sri Jagadish Tantry - PPC Udupi
Sri Jagadish Tantry
Peon
Sri Jayakar Shetty - PPC Udupi
Sri Jayakar Shetty
Peon
Mrs. Basamma S. Marody - PPC Udupi
Mrs. Basamma S. Marody
Peon
Sri Rajesha - PPC Udupi
Sri Rajesha
Peon
Sri Shiva - PPC Udupi
Sri Shiva
Peon
Sri Manjunatha Prabhu - PPC Udupi
Sri Manjunatha Prabhu
Peon