RESULTS OF UNIVERSITY EXAMINATION
RANK HOLDERS
Year Name of the Student Class Rank Percentage
2018-19 M.R. Sanghavi Urala B.COM V 94.58%
2018-19 Mr. Puneeth Tendulkar B.Sc V 95.12%
2017-18 Ms. Krithi K Bhagavath B.Sc III 96.2%
2017-18 Ms. Navya T Thingalaya B.B.M VI 85.94%
2017-18 Ms. Prathama S Salian B.COM IX 93.64%
2016-17 Ms. Shwetha B.Sc II 95.96%
2016-17 Ms. C Deepika Bhat B.Sc IV 95.36%
2016-17 Ms. Saritha Laveena Dsouza M.COM VIII 76.93%
2015-16 Ms. Manasa B.Sc V 96.64%
2015-16 Ms.Sri Lakshmi Prabhu B.Sc IX 95.92%
2015-16 Ms. Nagashri Ballal N B.B.M VI 86.86%
2014-15 Ms. Priyanka Nayak B.B.M I 90.48%
2013-14 Ms. Swapna G Kamath B.B.M III 88.56%
2013-14 Ms.Namitha B.B.M IV 88.50%
2013-14 Ms.Divya Baliga B.Sc VI 93.44%
2013-14 Ms. Ramya Rao ಬಿ.ಕಾಂ VI 90.88%
2012-13 Ms. Chrisil Samantha Lewis B.B.M I  
2012-13 Ms. Gagana B.B.M II  
2012-13 Ms. Threta M Shenoy ಬಿ.ಕಾಂ IX 83.62%
2012-13 Mr.Arun Naik ಬಿ.ಕಾಂ IX 90.34%
2011-12 Ms. Suvina V B.B.M V 84.08%
2011-12 Mr. Abhiram B.B.M VI 83.98%
2011-12 Mr. Suraj J. Bhat B.B.M X 83.46%
ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ರಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳು
ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರು ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿ ಶೇಕಡಾವಾರು
2014-15 ಮಿಸ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನಾಯಕ್ ಬಿಬಿಎಂ I 90.48%
2013-14 ಮಿಸ್. ಸ್ವಾಪ್ನಾ ಜಿ ಕಾಮತ್ ಬಿಬಿಎಂ III 88.56%
2013-14 ಮಿಸ್. ನಮಿತಾ ಬಿಬಿಎಂ IV 88.50%
2013-14 ಮಿಸ್. ದಿವ್ಯ ಬಾಲಿಗಾ B.Sc VI 93.44%
2013-14 ಮಿಸ್. ರಮ್ಯಾ ರಾವ್ ಬಿ.ಕಾಂ VI 90.88%
2012-13 ಮಿಸ್. ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಸಮಂತಾ ಲೆವಿಸ್ ಬಿಬಿಎಂ ನಾನು & nbsp;
2012-13 ಮಿಸ್. ಗಗನಾ ಬಿಬಿಎಂ II & nbsp;
2012-13 ಮಿಸ್. ಥ್ರೆಟಾ ಎಂ ಶೆಣೈ ಬಿ.ಕಾಂ IX 83.62%
2012-13 ಶ್ರೀಅರುನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿ.ಕಾಂ IX 90.34%
2011-12 ಮಿಸ್. ಸುವಿನಾ ವಿ ಬಿಬಿಎಂ V 84.08%
2011-12 ಶ್ರೀ. ಅಭಿರಾಮ್ ಬಿಬಿಎಂ VI 83.98%
2011-12 ಶ್ರೀ. ಸೂರಜ್ ಜೆ. ಭಟ್ ಬಿಬಿಎಂ X 83.46%